Stop krivotvorinama

Istraživanja i studije

O intelektualnom vlasništvu i povredama prava intelektualnog vlasništva te o štetnim posljedicama koje povrede ovih prava imaju na različite grane industrije i gospodarstvo u cjelini provedena su brojna istraživanja, a Europska promatračnica za povrede prava intelektualnog vlasništva pri EUIPO-u objavila je, samostalno ili u suradnji s drugim tijelima, veći broj studija koje se bave ovim pitanjima. 

Kao posebno značajna ističe se studija „Industrije koje se intenzivno koriste pravima intelektualnog vlasništva i ekonomska učinkovitost u Europskoj uniji“. 
Studija pokazuje da industrije koje intenzivno koriste prava intelektualnog vlasništva ostvaruju 45% gospodarskog učinka Europske unije, imaju udio od 29.2% u ukupnoj zaposlenosti u Europskoj uniji te ukazuje na to da su te industrije od ključne važnosti za BDP, zaposlenost i trgovinu, ostvaruju glavninu trgovine Europske unije s ostatkom svijeta, bilježeći pritom trgovinski suficit. U ovim je industrijama zaposleno 63 milijuna građana Europske unije.

Nadalje se kao značajna ističe studija „Europski građani i intelektualno vlasništvo – percepcija, svijest i ponašanje“ koja se bavi percepcijom građana Europske unije o intelektualnom vlasništvu te njihovim stavovima i navikama vezanim uz korištenje zaštićenih autorskih sadržaja i drugih predmeta zaštite.

U lipnju 2020. godine objavljeno je i izvješće EUIPO-a i Europola pod nazivom „Kriminal u području intelektualnog vlasništva i njegova povezanost s drugim vrstama teškog kriminala", s ciljem informiranja tijela nadležnih za provedbu prava intelektualnog vlasništva i drugih nadležnih institucija o različitim načinima na koje je kriminalitet u području intelektualnog vlasništva povezan s drugim oblicima kriminaliteta. 

Objavljen je i čitav niz studija u kojima se pitanje krivotvorenja odnosno piratstva razmatra u pojedinim industrijskim sektorima zahvaćenim ovim problemima te se iskazuju konkretni financijski gubici koje trpe navedeni sektori, a koji se dodatno izražavaju kroz smanjenje broja radnih mjesta u Europskoj uniji te u vidu smanjenja očekivanih proračunskih prihoda. Navedene studije, kao i niz drugih studija koje je pripremio EUIPO, dostupne su na poveznici.

Studije i izvještaji drugih međunarodnih odnosno europskih organizacija i udruženja koje se također bave intelektualnim vlasništvom i problemom krivotvorenja i piratstva dostupne su na poveznici.

 

Zaštita inovacija putem poslovnih tajni i patenata
PDF, 1,48 MB

 

Ispiši stranicu