Stop krivotvorinama

KONTAKT:

Tajništvo Koordinacijskog povjerenstva za provedbu prava intelektualnog vlasništva

Državni zavod za intelektualno vlasništvo
Ulica grada Vukovara 78
10 000 Zagreb
Telefon:   (01) 61 06 431,  (01) 61 06 400
Telefaks:  (01) 61 12 017
e-pošta:   kopppiv@dziv.hr


INFORMACIJE O PROVEDBI PRAVA:

Opće informacije o provedbi prava:
e-pošta:   Provedba_prava@dziv.hr

Upiti za Ministarstvo unutarnjih poslova:
e-pošta:   policija@mup.hr

Upiti za Ministarstvo financija – Carinsku upravu:
e-pošta:   javnost@carina.hr


 

Ispiši stranicu