Stop krivotvorinama

Što je piratstvo?

Piratstvom se u kontekstu prava intelektualnog vlasništva općenito naziva svako neovlašteno korištenje autorskih djela. Za pojedine kategorije neovlaštenog korištenja autorskih djela koriste se pobliži nazivi, kao što su sivo piratstvo ili internetsko piratstvo.

Naime, u skladu s međunarodno prihvaćenim sustavom zaštite autorskih i njima srodnih prava, autori i nositelji drugih prava na djelu imaju, osim u iznimnim ograničenim slučajevima,  isključivo pravo raspolagati tim djelima. Stoga je za svako korištenje autorskog djela potrebno dobiti ovlaštenje nositelja prava, odnosno platiti naknadu za takvo korištenje. Pri tome se za neke od kategorija autorskih djela, kod kojih bi individualno ostvarivanje prava bilo praktički nemoguće, ova prava ostvaruju putem kolektivnih udruga.

Neovlašteno iskorištavanje autorskih audio djela (glazbe) i audiovizualnih djela (filmovi, glazbeni spotovi, video sadržaji i sl.) u javnosti (npr. u poslovnom lokalu, na koncertu i sl.) radi stjecanja materijalne ili druge koristi a bez odobrenja autora i drugih nositelja prava na djelu, odnosno udruga koje njihova prava ostvaruju, naziva se  sivim piratstvom.
Neovlašteno umnožavanje (kopiranje) i stavljanje u promet (prodaja) audio i audiovizualnih snimki naziva se crnim piratstvom.
Neovlašteno korištenje (davanje na korištenje, skidanje, distribuiranje) audio i audiovizualnih djela na internetu naziva se internetskim piratstvom, a isti naziv koristi se i za piratizaciju softvera na internetu.

Softverskim piratstvom naziva se neovlašteno umnožavanje ili distribucija softvera zaštićenog autorskim pravom. Isto se odnosi na umnožavanje, preuzimanje s interneta, dijeljenje, prodaju ili instalaciju višestrukih kopija softvera na osobna ili poslovna računala.
Mnogi korisnici ne shvaćaju - ili ne razmišljaju o tome - da, kada kupuju softver, zapravo samo kupuju licencu za njegovo korištenje u skladu s uvjetima prodaje, a ne kupuju sam softver za njegovu neograničenu upotrebu. Upravo navedena licenca uređuje kako i koliko se puta taj softver može instalirati, pa je valja pažljivo pročitati. Ako korisnik napravi više kopija softvera no što licenca dozvoljava - piratizira.

Uz pojam piratstva veže se i pojam piratskih proizvoda. Piratski proizvodi su  neovlašteno umnoženi primjerci djela zaštićenog autorskim pravom, odnosno pravnim jezikom rečeno, svi oni proizvodi koji su izrađeni odnosno umnoženi bez odobrenja nositelja prava ili osobe koja je ovlaštena od nositelja prava, bilo da su napravljeni neposredno ili posredno od predmeta zaštite.
 

Ispiši stranicu