Stop krivotvorinama

Korisni linkovi

I  Nadležne državne institucije u Republici Hrvatskoj
Ministarstvo pravosuđa i uprave

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ministarstvo financija - Carinska uprava

Ministarstvo zdravstva

Ministarstvo poljoprivrede

Državni zavod za intelektualno vlasništvo

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu

Agencija za lijekove i medicinske proizvode
 
II  Nadležne pravosudne institucije u Republici Hrvatskoj
 
Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Upravni sud u Zagrebu

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Trgovački sud u Zagrebu

Trgovački sud u Osijeku

Trgovački sud u Rijeci

Trgovački sud u Splitu

Trgovački sud u Dubrovniku

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Općinski prekršajni sud u Zagrebu

Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu

Općinski kazneni sud u Zagrebu
 
III  Koordinacija za suradnju s nositeljima prava intelektualnog vlasništva
Savez udruga za zaštitu potrošača Hrvatske

Potrošač - Hrvatski savez udruga za zaštitu potrošača

Razvojna organizacija zaštite potrošača

Hrvatska gospodarska komora

Hrvatska obrtnička komora

Američka gospodarska komora u Hrvatskoj

Međunarodna gospodarska komora (ICC Hrvatska) - Komisija za intelektualno vlasništvo

Europski potrošački centar Hrvatska (ECC Hrvatska)

Hrvatska komora patentnih zastupnika i zastupnika za žigove

Brand Owners Association BOA

Business Software Alliance BSA

Udruga SNB - REACT

The International Trademark Association INTA

Društvo za zaštitu audiovizualnih djela APAW

Hrvatsko društvo skladatelja HDS ZAMP

Inovativna farmaceutska inicijativa IFI

Hrvatska udruga za zaštitu izvođačkih prava HUZIP

Udruga za zaštitu, prikupljanje i raspodjelu naknada fonogramskih prava ZAPRAF

Udruga za zaštitu prava nakladnika ZANA
IV  Međunarodne organizacije
Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (World Intellectual Property Organization, WIPO/OMPI)

Svjetska trgovinska organizacija (World Trade Organization, WTO)

Svjetska carinska organizacija (World Customs Organization, WCO)

Svjetska zdravstvena organizacija (World Health Organization, WHO)

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD)
 
V  Međunarodne inicijative u području provedbe prava intelektualnog vlasništva

Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO) – Savjetodavni odbor za provedbu prava

Europska komisija - Preporuka o mjerama za borbu protiv krivotvorenja i unaprjeđenje provedbe prava intelektualnog vlasništva

Europska komisija – Preporuka o borbi protiv internetskog piratstva sportskih i drugih događaja koji se prenose uživo

EUIPO – Europska promatračnica za povrede prava intelektualnog vlasništva

VI  Baze pravnih propisa
WIPO LEX - Međunarodni ugovori i nacionalni propisi iz područja intelektualnog vlasništva članica WIPO-a, WTO-a i UN-a

EUR - LEX - Propisi Europske unije
 

 

Ispiši stranicu