Država i društvo

U današnjem gospodarstvu utemeljenom na znanju inovacije i kreativnost predstavljaju  osnovni pokretač gospodarskog razvoja, tako da je zaštita prava intelektualnog vlasništva među središnjim pitanjima svake razvijene države, pa tako i Hrvatske.
Trgovina krivotvorenim i piratskim proizvodima rastući je globalni problem. Razmjeri krivotvorenja i piratstva danas utječu na gotovo sve grane gospodarstva. Dani kada su se krivotvorili samo luksuzni proizvodi, a glazbeni CD-ovi i DVD nosači s filmovima se prodavali na ulici, predstavljaju prošla vremena. Danas se krivotvori gotovo sve – od dječje hrane i lijekova pa do automobilskih dijelova. Iza proizvodnje i distribucije krivotvorenih proizvoda i piratiziranog softvera, glazbe i filmova često stoje lanci međunarodnog  organiziranog kriminala. Stoga je borba protiv kaznenih djela u području intelektualnog vlasništva ponovno postala jedan od deset prioriteta Europske unije u borbi protiv organiziranog kriminaliteta.
OECD i EUIPO proveli su više istraživanja vezanih uz ove oblike nezakonite trgovine. Prema rezultatima novijih istraživanja objavljenih u Izvješću EUIPO-a o rizicima i šteti uzrokovanoj povredama prava intelektualnog vlasništva u Europi u lipnju 2021. godine, krivotvorine predstavljaju 6,8% uvoza u Europsku uniju, u ukupnoj vrijednosti od 121 milijardu eura.  
Nadalje, svjetska trgovina krivotvorenim farmaceutskim proizvodima procjenjuje se na iznos od 4 milijarde EUR.

Kao posljedica krivotvorenja i piratstva smanjuju se prihodi država (zbog nenaplaćenih poreza i carina) te se zatvaraju radna mjesta odnosno ne otvaraju se nova u inovativnim i kreativnim djelatnostima.

Uz navedene primarne negativne učinke krivotvorenja treba imati na umu i sekundarne društvene učinke, budući da određene kategorije krivotvorenih proizvoda negativno utječu na ljudsko zdravlje (primjerice, krivotvorena hrana, pića, lijekovi, cigarete, kozmetički proizvodi i slično) što izaziva povećane izdatke iz državnog proračuna u okviru zdravstvene skrbi za građane.

Također, krivotvorenje i piratstvo ne samo da trenutno utječu na smanjenje prihoda realnog sektora i smanjenje poreznih prihoda, te samim tim na smanjenje BDP-a i broj novootvorenih radnih mjesta, već i na konkurentnost hrvatskog gospodarstva u cjelini. U pogledu gospodarske budućnosti Hrvatske učinkovita zaštita intelektualnog vlasništva prva je stepenica razvoju visokotehnoloških i visokoprofitabilnih grana industrije, doprinosi razvoju znanosti i obrazovanja te utječe na  promjenu sustava vrijednosti unutar našeg društva.

Intelektualno vlasništvo ocijenjeno je kao ključni pokretač rasta i inovacija u Europskoj uniji, pa je borba protiv krivotvorenja izravno povezana i sa daljnjim jačanjem industrijske konkurentnosti EU-a na svjetskoj razini. 

Iz studije EUIPO-a i Europskog patetnog ureda „Industrije koje se intenzivno koriste pravima intelektualnog vlasništva i ekonomska učinkovitost u Europskoj uniji
proizlazi da industrije koje intenzivno koriste prava intelektualnog vlasništva ostvaruju 45% gospodarskog učinka Europske unije, imaju udio od 29.2% u ukupnoj zaposlenosti u Europskoj uniji, ostvaruju glavninu trgovine Europske unije s ostatkom svijeta, bilježeći pritom trgovinski suficit. U ovim je industrijama zaposleno 63 milijuna građana Europske unije.