Objavljena Preporuka Europske komisije za borbu protiv krivotvorenja

 

Europska Komisija je 19. ožujka 2024. godine usvojila Preporuku o mjerama za borbu protiv krivotvorenja i unaprjeđenje provedbe prava intelektualnog vlasništva (dalje: Preporuka), najavljivanu i kao paket instrumenata Europske unije za borbu protiv krivotvorenja (EU toolbox against counterfeiting). Preporuka obuhvaća inicijative i mjere za primjenu na fizičkom tržištu i u internetskom okruženju.

Povrede prava intelektualnog vlasništva (krivotvorenje i piratstvo) značajan su problem koji zahvaća velik broj grana industrije te ugrožavaju ulaganja i inovacije poduzeća koja djeluju u Europskoj uniji i uz to predstavljaju rizik za potrošače i okoliš. Važno je znati da su ove povrede često rezultat izvršenja kaznenih djela, a značajan dio krivotvorenih proizvoda potječe iz zemalja izvan Europske unije.

Cilj je Preporuke ojačati provedbu prava intelektualnog vlasništva, poticati suradnju između nositelja prava, pružatelja usluga i tijela za provedbu prava, promicati najbolju praksu u ovom području te upotrebu naprednih alata i tehnologija s ciljem otkrivanja i suzbijanja povreda prava intelektualnog vlasništva i zaštite unutarnjeg tržišta EU-a.

Preporuke se sastoje od strateških inicijativa za borbu protiv krivotvorenja i jačanje provedbe prava intelektualnog vlasništva, a neke od ključnih mjera koje je Komisija predložila u dokumentu uključuju određivanje jedinstvene kontaktne točke za pitanja provedbe prava intelektualnog vlasništva kao i korištenje Portala za provedbu prava intelektualnog vlasništva (IPEP) koji je na raspolaganje stavio Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo, prilagodbu postupaka zaštite s ciljem suzbijanja novih oblika povreda prava intelektualnog vlasništva na internetu (primjerice, propisivanjem tzv. dinamičkih privremenih mjera u građanskom postupku), promicanje korištenja  alternativnih mehanizama za rješavanje sporova u području intelektualnog vlasništva, posebno pogodnih i učinkovitih za rješavanje prekograničnih sporova te za mala i srednja poduzeća.

Nadalje, predlaže se državama članicama ponovna procjena i potencijalno povećanje zapriječenih kazni za najteža kaznena djela protiv intelektualnog vlasništva. Potrebno je također jačanje kapaciteta institucija nadležnih za nadzor tržišta i suzbijanje distribucije krivotvorenih proizvoda, a dane su i preporuke za razvoj praksi odgovarajućeg skladištenja i zbrinjavanja krivotvorina na ekološki prihvatljiv način. Predlaže se i uvrštavanje sadržaja o zaštiti intelektualnog vlasništva u nastavne planove i programe, osobito za poslovne studije ili studijske programe vezane uz provedbu prava.

Mala i srednja poduzeća posebno su ranjiva kada su u pitanju povrede prava intelektualnog vlasništva. Njihova aktivnost često mora biti ugašena kao posljedica povreda njihovih prava intelektualnog vlasništva i u tom su smislu daleko manje otporna od velikih kompanija. Stoga Komisija predlaže i više posebnih mjera namijenjenih upravo malim i srednjim poduzećima kako bi mogla bolje zaštititi svoju nematerijalnu imovinu.

Detaljnije o mjerama sadržanim u ovom novom dokumentu dostupno je u objavi na mrežnim stranicama Europske komisije, a Preporuka je u cjelini dostupna ovdje.

Datum novosti: 22.3.2024.