Objavljeno Izvješće EUIPO-a o povredama autorskog prava na internetu u Europskoj uniji

Izvor: EUIPO, Online Copyright Infringement in the European Union (Films, Music, Publications, Software and TV, 2017-2022)

Europska promatračnica za povrede prava intelektualnog vlasništva koja djeluje pri Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) objavila je Izvješće o povredama autorskog prava na internetu, pod izvornim nazivom "Online Copyright Infringement in the European Union (Films, Music, Publications, Software and TV, 2017-2022)".

Povrede autorskog prava (piratstvo) u digitalnom okruženju značajan su problem za nositelje prava u brojnim industrijama koje se temelje na autorskom pravu. Razumijevanje oblika i sredstava kojima se povrjeđuju autorska prava na internetu, a koji se također temelje na razvijenim digitalnim tehnologijama, ključno je za usvajanje odgovarajućih strategija i mjera koje mogu doprinijeti smanjenju ovih negativnih pojava.

Studija obuhvaća podatke koji se odnose na neovlašteno korištenje filmova, glazbe, televizijskih sadržaja, publikacija i računalnih programa (softvera). U istraživanje je uključen i poseban dio o piratstvu kod sportskih i drugih događaja koji se prenose bez vremenske odgode (uživo),  s obzirom na novu  Preporuku o suzbijanju internetskog piratstva sportskih i drugih događanja uživo koju je Europska komisija donijela 4. svibnja 2023. godine. Navedena Preporuka je usvojena zbog učestalih neovlaštenih internetskih prijenosa sportskih i kulturnih događanja koji se prenose uživo, a kojima se nanosi šteta nositeljima autorskog i srodnih prava te drugim dionicima koji posluju u navedenim sektorima. Povreditelji prava služe se pritom sve naprednijim sredstvima kako bi internetskim korisnicima omogućili neovlašteni pristup prijenosima događanja uživo, primjerice putem nezakonitih usluga IPTV-a, aplikacija ili putem internetskih stranica. Više o ovoj problematici dostupno je i u nedavno objavljenom dokumentu EUIPO-a Live Event Piracy.

Izvješće EUIPO-a o povredama autorskog prava na internetu sadrži rezultate istraživanja provedenog u 27 država članica Europske unije (EU) te Ujedinjenoj Kraljevini.

Kao najčešće metode neovlaštenog pristupa zaštićenim autorskim sadržajima ističu se internetski prijenos (streaming), preuzimanje (downloading), tzv. torrenti i softver za kopiranje sadržaja (stream ripping software).

U istraživanju se razmatrao broj pristupa piratskom sadržaju po internetskom korisniku mjesečno. Podaci pokazuju da je pristup piratskom sadržaju po internetskom korisniku mjesečno za sve vrste sadržaja iznosio otprilike 11,5 u 2017. godini, potom je znatno smanjen na 5 početkom 2021., a krajem 2022. godine ponovno se povećao na 7. Unatoč navedenom povećanju, broj pristupa po korisniku mjesečno u prosincu 2022. i dalje je bio 40% manji nego u siječnju 2017. godine.

Do navedenog porasta u 2022. godini došlo je zbog povećanog broja neovlaštenih korištenja televizijskih sadržaja. Naime, piratstvo televizijskih sadržaja predstavlja gotovo polovicu (48%) svih pristupa stranicama na kojima se nalaze sadržaji kojima se povrjeđuju autorska ili srodna prava u EU tijekom 2022. godine.
Prema rezultatima provedenih istraživanja, piratstvo filmova i glazbe i dalje je u padu, čemu je svakako doprinijela šira dostupnost internetskih servisa za zakonito korištenje ovih vrsta autorskih djela, dok se piratstvo softvera i publikacija u 2022. godini znatno povećalo.

Na stopu piratstva utječu gospodarski i socijalni čimbenici te su pritom od značaja BDP po stanovniku države članice, struktura stanovništva, nezaposlenost mladih i dr.
U izvještaju su tabelarno i grafički prikazani podaci za države članice EU-a te trendovi u izvještajnom razdoblju prema pojedinim pitanjima koja su bila predmetom istraživanja (tabele na stranicama 24, 25, 26, 36, 38 i dr.).
Cjelovito istraživanje EUIPO-a dostupno je ovdje, a dostupan je i sažetak na hrvatskom jeziku.

Datum novosti: 20.9.2023.