Objavljeno Statističko izvješće o povredama prava intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu

Obavještavamo vas da je objavljeno Statističko izvješće o povredama prava intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj s podacima za 2022. godinu.

Izvješće je pripremljeno u okviru aktivnosti koordinacijskog mehanizma za provedbu prava intelektualnog vlasništva koji djeluje u Republici Hrvatskoj, na temelju podataka institucija nadležnih za provedbu prava intelektualnog vlasništva odnosno Ministarstva financija - Carinske uprave,  Državnog inspektorata, Ministarstva unutarnjih poslova, Državnog odvjetništva Republike Hrvatske te Ministarstva pravosuđa i uprave (za nadležne sudove).

Statističko izvješće dostupno je na sljedećoj poveznici.

Datum novosti: 11.9.2023.